Modeller for et regnvandsbassin

Design din egen model

Introduktion til programmering i Maple indføres, så eleverne selv kan opstille differentialligningsmodeller for tilsvarende problematikker. Tilgangen er induktiv og selvinstruerende, hvor læreren selv skal gå rundt og hjælpe eleverne.