Modeller for et regnvandsbassin

To forskellige modeller

Dette delprojekt kigger på to matematiske vinkler på et regnvandsbassin.

Den ene vinkel kigger på indløb og udløb fra bassinet, hvor man tager højde for gravitationen. Der præsenteres her en matematisk model.

Den anden model kigge på koncentrationer af forskellige stoffers udvikling over tid som funktion af den væske, der løber ind, og den væske, der løber ud. Her bruges autentiske data, der er indsamlet af eleverne.