Innovation i brug

Idégenerering

Her præsenteres tre power-points til generering af idéer i idéfasen i et innovativt projekt.

Erfaringer

Det er vigtigt, at alle elever har mulighed for at byde ind, så skab en afslappet og lidt ubundet stemning. Man må gerne være lidt skør. Det er vigtigt at få nedbrudt alle hæmninger.