Skanderupbækken

Skanderupbækken

Skanderupbækken er en bæk, markeret med blåt, der løber ned gennem Skanderborg by. I forbindelse med klimaforandringer ønskes de to røde områder, der i øjeblikket er glemte oaser i byen, inddraget til regnvandsbassiner og områder, der kan oversvømmes ved en 100-årsregn. Skanderborg Kommunen ønsker også at udvikle dem til rekreative oaser for alle byens borgere.

Imidlertid har de indledende borgermøder ikke haft repræsentation af unge mennesker, så derfor laves en innovativ proces med elever fra Skanderborg Gymnasium, der både handler om en indsamling og matematisk bearbejdning af viden, og en formidling af denne viden til repræsentanter for Skanderborg Kommune.