Koncentrationer i et regnvandsbassin

Koncentrationer af et stof

Her beskrives to eksperimenter med et farvestof, der simulere koncentrationen af et stof i et kar, hvor man hælder en koncentreret opløsning ind med en konstant volumen pr. tidsenhed og tapper en bestemt volumen af pr. tidsenhed.