Projektbaggrund

Formål

Formålet med projektet var at udvikle tre innovative forløb med naturvidenskab i samarbejde med lokale virksomheder fra Skanderborg og omegn. Det var vigtigt, at forløbet inddrog noget kernestof fra de enkelte fag, og at innovative metoder blev prøvet af. Projekterne tager udgangspunkt i formålsparagraffen for de gymnasiale uddannelser §1 stk. 3, hvor der står: Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund samt til deres udvikling. Uddannelserne skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans.

Innovationsforståelse

På Skanderborg Gymnasium arbejder vi med en innovationsforståelse, som får projekterne til at berører følgende elementer

  1. undersøge et konkret problem fra virkeligheden
  2. udarbejde et innovativt løsningsforslag til problemet
  3. vurdere løsningsforslaget

Et løsningsforslag, der er innovativt, er:

  1. Et løseningsforslag har værdi for andre
  2. Et løsningsforslag, der tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt
  3. Dvs. løsningsforslaget ikke behøver at være nyt i absolut forstand, men skal bidrage med noget nyt i den konkrete sammenhæng

Erfaringer

Det er vigtigt med et forpligtende samarbejde med virksomheder, der både har gavn af vores samarbejde og kan give viden og udsyn i forhold til deres virksomhed. Problemløsning med innovativ tilgang kræver en høj grad af stiladsering, så der blev brugt forskellige innovative modeller alt efter hvilket problem, der skulle løses.