Regresar

La Casa de Bernarda Alba
Gloser
1a     Gloser til p 10 - p 14
2a     Gloser til p 15 - p 18
3a     Gloser til p 19 - p 20
4a     Gloser til p 21 - p 23
5a     Gloser til p 24 - p 27
6a     Gloser til p 28 - p 30
7a     Gloser til p 31 - p 33
8a     Gloser til p 34 - p 37
9a     Gloser til p 38 - p 41
10a    Gloser til p 42 - p 46
11a    Gloser til p 47 - p 51
12a    Gloser til p 52 - p 54
13a    Gloser til p 55 - p 57
14a    Gloser til p 58 - p 60
La Casa de Bernarda Alba
Samme gloser i tekstsammenhæng
1b     Gloser i tekst p 10 - p 14
5b     Gloser i tekst p 24 - p 27
6b     Gloser i tekst p 28 - p 30
7b     Gloser i tekst p 31 - p 33
8b     Gloser i tekst p 34 - p 37
13b    Gloser i tekst p 55 - p 57
14b    Gloser i tekst p 58 - p 60
La Casa de Bernarda Alba
Adjektiver
Adverbier og andre småord
Substantiver - Følelser