Interaktive opgaver i spansk grammatik

Grammatisk emne
Adjektiver
Kongruens
Det røde skab - Substantiver og farveadjektiver
Bueno eller bien
Adverbier
Bueno eller bien
Verber
Diftongerende verber
Imperativ og personlige pronomener
Opgave 1 med doler og gustar
Gustar dannes med dativobjekt
Pronomener
Imperativ og personlige pronomener
El cuerpo - 20 palabras básicas + su/sus etc
Præpositioner
A foran akkusativobjekt

Emnegloser
Jugarse la vida - Palabras de la tauromaquia
El cuerpo - 20 palabras básicas
El cuerpo - 31 palabras
31 animales
Animales salvajes
Animales domésticos y expresiones de una granja
Deportes
Tiempo libre
Las palabras de Deportes y Tiempo Libre en pequeñas frases.
15 verbos comunes
16 verbos comunes

Blandede bolcher
Forskelligt grammatisk indhold
Opgave til Un Hombrecito
Opgave til La Contaminación
Ordstilling
Opgave 1 med flytbare ord
Opgave 2 med flytbare ord
Ordklasser - matching
Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5
Sætningsanalyse - matching
Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5
Stil - Superlister
Verber og Pronominer
Substantiver Adjektiver Adverbier Pronominer etc
Blæreliste og andet godt

Opgaverne er udarbejdet af Birgit Villumsen, Skanderborg Amtsgymnasium.
vi@skanderborg-gym.dk hvis du har kommentarer eller spørgsmål.