Glosetræning

 

  • Glosefeltet kan opfattes som et kort med den danske glose på den ene side og den danske på den anden.
  • Ved at pege på en knap under glosefeltet kan du se en funktionsbeskrivelse i statuslinen for neden i skærmbilledet.
  • Tænk dig om inden du svarer.
  • Fjern kun glosekortet hvis du kan glosen